Abonner på Tidsskriftet Rødt!

logo_skjerm

Tidsskriftet Rødt! utgis av partiet Rødt og kommer ut med minst fire nummer i året. Redaktøren velges av landsmøtet. Tidsskriftet redigeres av en uavhengig redaksjon og er ikke uttrykk for spesielle linjer i partiet Rødt.

Priser:
Årsabonnement: 295,-  kroner.
Skoleungdom under 18 år:  75,- kroner.

Abonner her: http://marxisme.no/