Feminisme

Tilbake

Kvinnelønna

Begrepet kvinnelønn bygger på at kvinner først og fremst lønnes som kjønn. Kvinner lønnes ikke bare lavere enn menn, men også likere. Uavhengig av yrke og utdanningsnivå og om de jobber i offentlig eller privat sektor slår det at de er kvinner gjennom i lønna.

I gjennomsnitt har yrkesaktive kvinner ca 85 % av menns lønn(1), og dette betyr at menn i snitt tjente 4000 kroner mer i måneden enn kvinner. Andelen har holdt seg omtrent på samme nivå siden 1998 mens kronebeløpet har økt.

Forskjellen i inntekt er enda større, kvinner hadde i 2007 ca 60 % av menns yrkesinntekt. Her er arbeidstid regnet med, og den lave andelen skyldes i hovedsak kvinners deltidsarbeid.

Loading Updating cart...