Nettbutikken

Sommerleirpass 2023 (nytt medlem)

Dette er sommerleirpasset for deg som er nytt medlem i RU.

PS: Sommerleirpass er ikke en fysisk gjenstand, men en måte for oss å holde styr på påmelding til leiren.

Price: 50,00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Sommerleirpass 2023 (Ungdomsskole/arbeidsløs)

Dette er sommerleirpasset for deg som er ungdomsskoleelev eller arbeidsløs.

PS: Sommerleirpass er ikke en fysisk gjenstand, men en måte for oss å holde styr på påmelding til leiren.

Price: 100,00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Sommerleirpass 2023 (Videregående/Student/Vernepliktig)

Dette er sommerleirpasset for deg som er videregåendeelev, student eller vernepliktig.

PS: Sommerleirpass er ikke en fysisk gjenstand, men en måte for oss å holde styr på påmelding til leiren.

Price: 200,00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Splitt og hersk

I denne pamfletten kan du lese om de viktigste virkemidlene innen HR-ledelse, og hvordan man kan møte dem for å sikre et mer demokratisk arbeidsliv

Price: 160,00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Språkleg toleranse i Noreg – Norge, for faen!

Blant språkforskarar utanlands blir Noreg sett på som eit land med stor takhøgd for språkleg mangfald. Men i kva grad set eigentleg det norske folket pris på språkmangfald?

Kvifor ser ein stadig negative og til dels hatske utfall mot nynorsk? Kvifor møter meir synleggjering av samisk språk i Nord-Noreg sterk folkeleg motstand? Er det eigentleg så populært med alle moglege slags dialektar i dette landet? Og kvifor er det så opprørande at minoritetsspråklege born skal få tilbod om morsmålsopplæring?

Price: 110,00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…

Thrane

Dette er historien om Markus Thrane og arbeiderforeningene, som reiste kampen for stemmeretten midt på 1800-tallet. Det er også en historie om hvordan den liberale staten slo brutalt ned på arbeidsfolkets krav om demokratisk frihet i frihetens navn.

Price: 150,00 NOK

TTIP og TISA på 1-2-3

Mer makt til storselskapene og mindre til folket. Flere som tjener penger på velferdstjenestene. Regler som fratar framtidens politikere muligheten til å velge en annen kurs.

Det kan bli resultatet av TTIP og TiSA – to handelsavtaler som kan forandre samfunnet.
Bak lukkede dører og i tett dialog med mektige storselskaper presser EU og USA på for å få avtalene i havn. Norges regjering ønsker dem velkommen, men møter sterk motstand fra fagbevegelse og sivilsamfunn.

Price: 50,00 NOK